Friday, January 18, 2013

New release from kamikuma

My album "Oil tank" coming up 31st January on "Industrial Culture". http://industrialculture.bandcamp.com/album/oil-tank Playing at Cisternen on Svanö with Björn and Daniel was an extraordinary experience. It made me understand the meaning of making a sound and awaiting response. I have never been to a place, where the silence is as intoxicating. Composing with the material I was more than happy that it was not crowded, allowing for what one commenter on soundcloud called "lonely reverb". The electronic sounds were recorded separately. They are communicating with the rest, but at a certain distance, kamikuma would call it MA in Japanese.

Monday, December 12, 2011

Looking for new posts?

This site documents the activities of Vision Forum 2010-11. No new post will appear here. If you want to follow the latest activities of the organisation and individual participants. Click here.

Thursday, December 1, 2011

Genomrökt

En genomrökt nykomling på bandcamp, Fag Ash Records, har presterat en spännande samlingsskiva, The Sound Of Fag Ash. Första delen är redan ute. http://fagashrecords.bandcamp.com/album/the-sound-of-fag-ash-volume-1 Eklektisk, men välsammansatt, med en blandning av flera olika genrer- för att nämna några få- indie pop, ambient och elektronika, skivan är experimentell och psykedelisk till karaktären. Den växlar mellan osiga och chaotiska låtar med fri struktur och rytmiskt regelbundna, men skiftade sådana- en härlig kontrast som genererar ännu mer rök och aska. Kamikumas bidrag är en låt, som brodern jucumari har mixat.

Blåklinten

Blåklinten

Om tidsuppfattningen på en demensavdelning. Jag tänkte spela det som live mix på VisionForums dagar i Norrköping 6-7 september. Samtidigt läste jag Peter Hoegs De kanske lämpade. Där finns massor om konstigheter med tiden. Ja, först när man blir sjuk eller på gränsen, dyker upp allvarliga tvivel om tidens karaktär. I boken finns utläggningar om Jakob von Uexkull, den tyske professor i biologi, som jag ville gå in på i ett annat sammanhang- Jussi Parikkas Insect Media, där han utformar en ny mediateori baserad på modeller ur insekternas beteende. Dumma som individer och oerhört smarta som kolonier i sin miljöanpassning, de definieras av sina perceptiva och orienteringsförmågor till skillnad från oss människor, upptagna med vad vi är som individer i den här världen. Bortsett ifrån att vi flockas på webben.

Här är en citat från Hoegs roman om Uexkull:

"I förordet till sin bok Teoretisk biologi skrev han att han fortsatte på den väg som Helmholtz och Kant hade banat. De insisterade på att man inte kan uppfatta verkligheten omkring sig- eller uppfatta sig själv- på något annat sätt än genom sinnena. Och sinnena är inte passiva mottagare av verkligheten, de bearbetar den, vad vi uppfattar är starkt bearbetat. Alltså är det meningslöst att tala om den verkliga verkligheten utanför oss, den känner vi inte till. Vi känner till en redigerad kopia. Det biologin kan koncentrera sig på är att undersöka hur våra sinnesorgan är strukturerade, hur de redigerar. Och hur andra levande varelsers medvetande arbetar i förhållande till vårt eget.

När jag läste det första gången tänkte jag att Uexkull måste ha stött på detsamma som vi...

Först upptäckte vi att det fanns en plan, sedan lyckades vi förstå den, strax innan allt bröt samman.

Det som fanns utanför skolan, utanför deras plan, i synnerhet tiden, som vi kände flyta omkring oss och genomsyra allt, med det fanns en avsikt. Och i denna större avsikt och plan var vi alla medskyldiga. På ett alldeles oförklarligt sätt arbetade vi alla på att skapa och upprätthålla tiden på skolan.
Det var det Jakob von Uexkull hade skrivit, på sitt eget ödmjukaste sätt, i mitten av tjugotalet. Vi är inte bara utlämnade till tiden. På ett eller annat sätt är den också något som vi oavbrutet är med om att skapa.
Som ett konstverk.


För att märka och tala om tiden måste man märka att något har förändrats. Och man måste märka att i eller bakom denna förändring finns något som fanns också tidigare. Tidsuppfattning är medvetandets oförklarliga förening av förvandling och oföränderlighet."I spåret ovan , som är väldigt glömskt, har jag försökt att tänka skulpturalt om tiden- bygga det som av klossar, och göra vertikala lager av materialet i andra delen.

Det är så personer med demenssjukdomar försöker orientera sig , att tänka tiden som rummet:
http://www.poetryfoundation.org/harriet/2012/08/susan-schultz-edits-special-feature-on-dementia-at-eoagh/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+HarrietTheBlog+%28Harriet%3A+The+Blog%29

Bilden är från spårets spektrogram.

Monday, November 21, 2011

John Cage Centenary (2012)

Ubuweb is a place to be- I found loads of interesting material on John Cage there:

http://www.ubuweb.com/sound/cage.html

Was there a person more influential? After Cage experimental music is more contemporary art and probably will be for another one hundred years. Writing music in terms of "space equals time" changed our understanding of both harmony and rhythm. Visual elements can be perceived as simultaneous if spatial relationships are distorted or irrelevant, like in 2-dimensional oriental art. Can we think about rhythm as a pattern of moving through space, and harmony as a product of a temporal collapse or layering different tonal colours? Experiments with magnetic tape showed that it was possible, which made many composers give up traditional notation that operates with time units. Conceptual music pieces starting out with non-musical material usually approach time as space, creating maps of sound, and the travel while playing that kind of compositions requires staying in the flow of sound or being in the now, which is a denial of time.

Cage studied for Schoenberg. Once he was trying to solve a counterpoint problem until there were no more solutions. The teacher asked what was underlying the solutions. Cage came to a conclusion that it was questions, and the chance operations as a method of composition were a way of getting answers. "I welcome whatever happens next or everyday is a great day or music never stops, we only turn away from it",all that suggests leaving questions open and never manipulating things to get desired answers.

From Diary: How to Improve the World, You'll Only Make Matters Worse.

- Your philosophy in nutshell?
- Get out of whatever cage you are in.
.......................................
- If you describe yourself in three words?
- An open cage.

Thursday, July 21, 2011

Filmworkshop i Norrköping
Den 6 Augusti kommer Vision Forum Film att anordna en filmworkshop. Detta sker i samband med att vi spelar in vår nya produktion, Effektivia. Ni får tillfälle att arbeta med skådespelaren LU SIQI och ljudkonstnäreren JIANG PENG, båda från Peking, som delar med sig av sin erfarenhet inom film och musik.

Är du sugen på att delta? Så är du välkommen till Verkstad för Konst den 6 Augusti kl. 17-20.

Har du frågor, kontakta Emma Palmgren på: empalm82 (at) gmail.com

Välkomna!

Monday, May 9, 2011

open source

I sampled and fused two tracks today,licenced under CC(Creative Commons),- love the result- experimental dubstep:

http://soundcloud.com/kamikuma/b-hunter-at-monolua-d33-troi

People are often anxious about their open source things. It brings the mind to some scary version of communism, heard them say. No short term profits and the risks of abuse to your work, but gratification is greater than loss,and the best part is freedom and maybe sharing ideas, apart from collaboration opportunities.

I adore soundcloud and I almost live in it now, recovering at home, not able to play. Sample and mix.